Hakkımızda

Vizyonumuz

Çelik Mücevherat İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şirketi olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Hedefimiz; içinde yer aldığımız sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en iyi olabilmek, ülkemiz için en yüksek toplumsal ve ekonomik değeri yaratabilmektir.

Görevlerimiz

Uzun süredir ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde edindiğimiz iş tecrübesinin doğruladığı ilkelerle oluşturduğumuz sağlam yapıyı, geleneklere bağlı, aynı zamanda yenilik ve gelişmelere açık olarak gelecek kuşaklara taşımak, toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal ve hizmet üretmektir.

Değerlerimiz

Kalite, Güven, İtibar

Köklü geçmişimize ait itibarımız, kalite ve güven üzerine inşa edilmiştir. Taahhüdümüz; tüm projeleri hatasız ve zamanında teslim etmek, sağlam ve nitelikli iş çıkartmak, en güvenilir mal ve hizmeti üretmektir. Bunları gerçekleştirirken dürüstlükten, doğruluktan ve tutarlılıktan asla taviz verilmez. Hiç durmaksızın gücümüz yettiğince çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye ulaşmak, en vazgeçilmez ilkemizdir.

Geleneklere Bağlılık Ve Yeniliklere Açıklık

Bu sağlam çatı altında gelenek yenilikle birleştirilir. Köklü ve kalıcı değerlerimizden oluşan temel üzerine, çağdaş ve ilerici yaklaşımları özenle yerleştirerek yaratırız geleceğimizi. Sürekli öğrenen ve gelişen yapımızla çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize görünür katkılar sağlamak için çalışırız.

Eşitlik, Adalet, Vefa

En küçük başarımız bile, bir tek insanın eseri olamayacak kadar büyüktür. İnsanların büyük işleri ancak birbirlerine güvenip dayanarak başarabildikleri gerçeğinden hareketle, yöneticilerimiz ve Topluluğumuz bünyesindeki tüm çalışanlarımız bir aile olarak birbirlerine kenetlenmişlerdir. Çelik Mücevherat İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şirketi Ailesinin tüm fertleri, yapı taşı sevgi – saygı – özveri olan güçlü bir ekip ruhuna sahiptirler.

Toplumsal Fayda

Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri
ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına özen gösteririz.
Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, sosyal ve toplumsal görev
bilinci içinde üzerimize düşen yükümlülükleri araştırır ve bunları en
faydalı olacak şekilde yerine getiririz.

Çevreye Saygı

Şirket kültürümüzün en temel ilkelerinden biri; tüm iş süreçlerimizde
doğanın korunmasının ve ekolojik düzene fayda sağlanmasının, gelecek
kuşakların yaşam kalitesinin arttırılması için birincil öncelik
olduğunun bilinciyle hareket etmektir.

Misyonumuz

Çelik Mücevherat İnşaat ve Ticaret ltd. Şirketi olarak;

Küreselleşen rekabet ortamında güvenilir, yaratıcı, dinamik, global düşünen, yeni teknoloji ve yaklaşımları kullanan, çözüm odaklı, ekip ruhu taşıyan, konusunda bilgili ve müşterilerimize değer katan öncü bir kuruluş olmayı hedeflemek.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyetini sağlamak

Verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek örnek şirket olmak.

Deneyimli kadromuzla birlikte müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Sürdürülebilir büyümeyle hissedarlarımızla beraber en yüksek değeri yaratmak,

Altın satış, otomobil satış-kiralama, ithalat-ihracat, gayrimenkul, inşaat alanlarındaki hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere doğru ve karlı yatırımlar sağlamayı hedeflemek.

Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı elde etmek.

Altın satış, ithalat-ihracat, otomobil satış-kiralama, gayrimenkul, İnşaat sektörlerindeki verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen girişimcilik ruhu taşıyan, yenilikçi ve ilerleyen teknoloji doğrultusunda inovatif fikirler üretmekle beraber Türkiye’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Şirketimiz, değişimleri öngören dinamik yapısıyla, liderlik , öncülük ve yaratıcılık değerlerini esas alarak yatırımları ile ülke ekonomisinin lider katılımcılarından biri olmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda büyüme ve karlılık potansiyelleri ile daha fazla katma değer yaratmayı, ekonomik büyümenin yanı sıra kurumsal vatandaşlık kültürünü geliştirerek sosyal gelişime katkıda bulunmayı ve örnek bir şirket olarak sektörüne öncülük etmeyi vizyon edinmiştir.

Kurulduğu ilk günden beri oluşturduğu ilkleri sunma, öncü olma ve liderlik etme özelliklerini başarı ile geliştirmeye devam edecektir.